Produljen rok za dostavu prijava na Javni poziv Zajednice

Na temelju članka 52. Statuta Zajednice športskih udruga i saveza Međimurske županije, predsjednik Zajednice donio je 18. veljače 2022. O D L U K U o produljenju roka za dostavu prijava na Javni poziv korisnicima proračuna Zajednice športskih udruga i saveza za...