Na temelju članka 52. Statuta Zajednice športskih udruga i saveza Međimurske županije, predsjednik Zajednice donio je 24. veljače 2022.

O D L U K U

o poništenju dijela Javnog poziva korisnicima proračuna Zajednice športskih udruga i saveza za prijavu programa za zadovoljavanje Javnih potreba u sportu Međimurske županije za 2022.

1. Temeljem dogovora između Međimurske županije i Zajednice športskih udruga i saveza Međimurske županije dio Javnog poziva korisnicima proračuna Zajednice športskih udruga i saveza za prijavu programa za zadovoljavanje Javnih potreba u sportu Međimurske županije za 2022., a koji se odnosi na programska područja: područje 4 rekreativni i amaterski sport te područje 5 sportske manifestacije se poništava.

2. Javni poziv za programska područja rekreativni i amterski sport te sportske manifestacije raspisat će Međimurska županija.

3. Javni poziv za programska područja Nositelji kvalitete kod seniora, kvalitetni sport mlađih dobnih skupina, finaciranje troškova dvorana za nositelje kvalitete ostaje na snazi i otvoren je do 25. veljače 2022.

4. Odluka stupa na snagu s danom donošenja, a o njoj će raspravljati te konačnu odluku donijeti Izvršni odbor Zajednice sportskih udruga i saveza Međimurske županije na svojoj prvoj sljedećoj sjednici.

U Čakovcu, 24. veljače 2022.

PREDSJEDNIK:

Mato Kljajić

Odluka o poništenju dijela natječaja