Članovi zajednice - Savezi

ATLETIKA
ATLETSKI SAVEZ

Dopredsjednica: HIŽMAN Marija
098/241346
Tajnik: KRIŽARIĆ Davor
098/555 558
E-mail: [email protected]

KARATE
SAVEZ BORILAČKIH SPORTOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Predsjednik: MARCIUŠ Adriano
091 528 5386
Tajnik: TOPOLNJAK Zoran
091 1580 654
E-mail: [email protected]

KOŠARKA
KOŠARKAŠKI SAVEZ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Predsjednik: PERČIĆ Danijel
098 493 767
Dopredsjednik: RUŽIĆ Mihael
E-mail: [email protected]

KUGLANJE
MEĐIMURSKI KUGLAČKI SAVEZ

Predsjednik: CRNČEC Anđelko
099 822 7535
Tajnik: KACUN Mladen
098 806 486
E-mail: [email protected]

NOGOMET
MEĐIMURSKI NOGOMETNI SAVEZ

Predsjednik: KLJAJIĆ Mato
098 241 587
Tajnik: JAMBROVIĆ Darko
098 198 66 26
E-mail: [email protected]

ODBOJKA
ODBOJKAŠKI SAVEZ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Predsjednik: DAVID Mladen
095 909 88 52
Tajnik: KIRIĆ Jadranko
098 242 108
E-mail: [email protected]

REKREACIJA
MEĐIMURSKI SAVEZ SPORTSKE REKREACIJE

Predsjednik: KORUNIĆ Danica
098 187 52 36
Tajnik: VUGRINČIĆ Marijan
098 903 07 51
E-mail: [email protected]

RIBOLOV
SAVEZ SPORTSKIH RIBOLOVNIH DRUŠTVA

Predsjednik: PFEIFER Zoran
098 241 884
Tajnik: OREŠKI Darko
098 761 840
E-mail: [email protected]

RUKOMET
RUKOMETNI SAVEZ MEĐIMURJA

Predsjednik: MARCIUŠ Rudolf
Tajnik: ZEKO Marko

SPEEDWAY
MEĐIMURSKI MOTOCIKLISTIČKI SAVEZ

STOLNI-TENIS
MEĐIMURSKI STOLNOTENISKI SAVEZ

Predsjednik: MIKAC Robert
091 202 3034
Tajnik: KOVAČIĆ Kristijan
091 3104591
E-mail: [email protected]

STRELJAŠTVO
STRELJAČKI SAVEZ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Predsjednik: TURK Miroslav
098 793 095
Tajnik: GREGOREC Igor
098 463 396
E-mail: [email protected]

ŠAH
ŠAHOVSKI SAVEZ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Predsjednik: TOMAŠIĆ Roland
091 799 7427
Tajnik: NOVAK Emil
091 505 2740
E-mail: [email protected]

TENIS
TENISKI SAVEZ MEĐIMURJA

Predsjednik: VERTUŠ Zvonimir
098 846 132
Tajnik: RUŽIĆ Bojan
098 706 157
E-mail: [email protected]

MEĐIMURSKI SPORTSKI SAVEZ OSOBA S INVALIDITETOM

Predsjednik: Vedran Vurušić
098 1786585
Tajnik:
E-mail: [email protected]