Na temelju članka 32. Statuta Zajednice športskih udruga i saveza Međimurske županije sazivam redovnu 6. Sjednicu Skupštine za

ČETVRTAK 28. prosinca 2023. godine u 18,00 sati.

Sjednica će biti održana u prostorima Hotela Castellum, Vladimira Nazora 16 Čakovec.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I  R E D

 1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela
  • Izbor verifikacijske komisije
  • Izvještaj verifikacijske komisije
  • Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
 2. Razmatranje i donošenje Plana rada i Financijskog plana za 2024. godinu
 3. Primanje u članstvo Zajednice sportskih udruga Čakovca
 4. Brisanje iz članstva Motociklističkog saveza Međimurja
 5. Ostala pitanja

Predsjednik ZŠUISMŽ, Mato Kljajić

Materijale za Skupštinu možete preuzeti ovdje: