Kao i svake godine Zajednica športskih udruga i saveza Međimurske Županije  raspisuje uvijete za financiranje klubova iz stavke SPORTSKE ŠKOLE. Minimalni uvjeti koje svaki klub mora ispunjavati su:

  1. Treba biti član Zajednice (preko županijskog saveza ili direktno)
  2. Treba imati najmanje dvije ekipe u mlađim dobnim kategorijama registriranih kod matičnog saveza (juniori, kadeti, mlađi kadeti ili limači)
  3. Minimalno jedna ekipa se mora  natjecati u rangu višem od županijskog
  4. Treba imati trenera s programom rada i sa stručnom spremom (dokaz diploma)
  5. Treba imati najmanje tri termina za održavanje treninga

Da bi se ušlo u program Sportske škole potrebno je dostaviti slijedeće podatke.

  1. Osnovni podaci kluba naziv, adresa, kontakt osoba
  2. Ime i prezime te stručna sprema trenera koji radi s mlađim uzrastima
  3. Plan rada s mlađim uzrastima
  4. Dokaz o redovitom natjecanju (bilteni natjecanja)
  5. Mjesto i termini treninga
  6. Popis djece – registriranih igrača i popis djece neregistriranih članova

Tražene podatke šaljite pisanim putem na adresu Zajednice ili na adresu elektroničke pošte  najkasnije do 1. prosinca 2023. godine.

Dokumentacija koja ne stigne na vrijeme neće ući u konkurenciju za dodjelu sredstava iz stavke SPORTSKE ŠKOLE

Športski pozdrav!

Mato Kljajić,

predsjednik Zajednice športskih udruga i saveza Međimurske županije

RASPIS – sportske skole za 2023

Pravilnik-o-kriterijima-za-vrednovanje-sportskih-škola-2014