Ur.broj: 66/2021
Čakovec, 18. listopada 2021.

Na temelju članka 48. stavka članka 3 i članka 76. stavka 1. i 2. Zakona o sportu i (“Narodne novine” 71/06, 150/8, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20), Zajednica športskih udruga i saveza Međimurske županije objavljuje

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA U PODRUČJU JAVNIH POTREBA U SPORTU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2022. GODINI

I. Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijava, odnosno, iskaz interesa za provedbu Programa javnih potreba u sportu Međimurske županije u 2022. godini.

Zajednica športskih udruga i saveza Međimurske županije objedinjuje i predlaže, a Međimurska Županija u propisanoj proceduri utvrđuje te donosi Program javnih potreba u sportu Međimurske županije, zajedno s godišnjim proračunom.

II. Sredstva osigurana u Proračunu Međimurske Županije za 2022. godinu namjenski će se rasporediti za slijedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti:

A) FINANCIRANJE SPORTA DJECE I MLADEŽI
Uključuje:
1. sportske škole
2. Kvalitetni sport mlađih dobnih skupina
3. olimpijski festival vrtića
4. razvojne programe darovitih kategoriziranih sportaša

B) FINANCIRANJE NATJECATELJSKOG SPORTA
Uključuje:
1. nositelje kvalitete kod seniora
2. potpore kategoriziranim sportašima
3. program potpora vrhunskim sportašima

C) FINANCIRANJE TROŠKOVA DVORANA ZA NOSITELJE KVALITETE

D) EUROPSKA REGIJA SPORTA
Uključuje:
1. financiranje projekata u sklopu Europske regije sporta 2022.

E) REKREATIVNI I AMATERSKI SPORT

F) SPORT OSOBA S INVALIDITETOM

G) FINANCIRANJE SPORTSKIH MANIFESTACIJA

H) POPULARIZACIJA ŽENSKOG SPORTA

I) FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ZAJEDNICE ŠPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA MEĐIMURKE ŽUPANIJE
Uključuje:
1. trošak tajničko-administrativnih poslova
2. materijalne troškove
3. proglašenje Najsportaša Međimurja
4. dodjelu priznanja Franjo Punčec

III. Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju sportske udruge sa sjedištem/prebivalištem u Međimurskoj županiji temeljem Zakona o sportu (“narodne novine” broj 71/06, 150/8, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20) koje mogu obavljati djelatnost sporta.

IV. Obrazac za iskaz interesa za provedbu Programa javnih potreba Međimurske Županije podnosi se u pisanoj formi, a obrazac za prijavu može se preuzeti sa stranica Zajednice športskih udruga i saveza Međimurske županije, www.zsuismz.hr.

V. Obrazac za iskaz interesa za provedbu Programa javnih potreba dostavlja se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom na adresu iz točke VI. ovog Natječaja, zaključno do 18. studenoga 2021. godine.

VI. Prijave Programa predaju se u zapečaćenoj omotnici na kojoj treba stajati puni naziv/ime i adresa ponuditelja, na adresu:
ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE, ŠPORTSKA 2, 40000 ČAKOVEC s napomenom:

“PRIJAVA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U SPORTU U 2022. GODINI ”.

Ili putem adrese elektroničke pošte [email protected] s naznakom “PRIJAVA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U SPORTU U 2022. GODINI ”.

Predsjednik ZSUISMŽ: Mato Kljajić

Javni poziv 2022.

Obrazac prijave Javne potrebe MŽ 2022.