Na temelju članka 32.Statuta Zajednice športskih udruga i saveza Međimurske županije sazivam redovnu 3. Sjednicu Skupštine za

ČETVRTAK 30. prosinca 2021. godine u 11,00 sati.

Sjednica će zbog pandemije virusa COVID-19 i preporuka Stožera civilne zaštite biti održana elektronskim putem, a sukladno sa člankom 32. stavka 8. Statuta Zajednice športskih udruga i saveza Međimurske županije.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I  R E D

1. Razmatranje i donošenje Plana rada i Financijskog plana za 2021. godinu
2. Usvajanje Pravilnika o kriterijima za financiranje zatvorenih sportskih objekata nositelja kvalitete
3. Usvajanje Pravilnika o kriterijima za financiranje popularizacije ženskog sporta
4. Usvajanje Pravilnika o kriterijima za bodovanje prijava na javni poziv Zajednice športskih udruga i saveza Međimurske županije za zadovoljavanje javnih potreba u sportu za programska područja manifestacije, rekreativni i amaterski sport
5. Primanje u članstvo Gimnastičkog kluba Nedelišće
6. Primanje u članstvo Gimnastičkog kluba Macan
7. Ostala pitanja

Budući da ćemo sjednicu Skupštine održati elektronskim putem obavještavam Vas kako svoje primjedbe i prijedloge možete dostaviti do 29. prosinca 2021., a glasovanje možete izvršiti do 30. prosinca 2021. u 12;00 sati na priloženom glasačkom listiću na kojem trebate obavezno napisati svoje ime i prezime. Primjedbe i prijedloge, kao i glasački listić molim da dostavite osobno u kancelariju tajnik Sportska 2 Čakovec ili na adresu elektroničke pošte [email protected].

Predsjednik ZŠUISMŽ, Mato Kljajić

Materijale za Skupštinu možete preuzeti ovdje: