Na temelju članka 44. Statuta Zajednice sportskih udruga i saveza Međimurske županije, Izvršni odbor je na 12. (održanoj 29. ožujka 2022.) i 13. sjednici (održanoj 13. travnja 2022.), donio

O D L U K E

o odabiru i visini financijske potpore programima i projektima namijenjenim zadovoljavanju Javnih potreba u sportu Međimurske županije u sportu za 2022. iz programskih područja Nositelji kvalitete kod seniora i Kvalitetni sport mlađih dobnih kategorija, te iz programskog područja Financiranje korištenja dvorana.

ODLUKE

Odluka – Nositelji kvalitete kod seniora i Kvalitetni sport mlađih dobnih kategorija

Odluka – Financiranje korištenja dvorana

POPIS SUFINANCIRANIH PROJEKATA/PROGRAMA

Nositelji kvalitete kod seniora

Kvalitetni sport mlađih dobnih skupina

Financiranje korištenja dvorana