U sklopu savjetovanja oko prijedlog Nacionalnog programa sporta Ured za lokalni sport Hrvatskog olimpijskog odbora organizirao je u tematsku radionicu u Samoboru. Na njoj se raspravljalo o dijelu Nacionalnog programa sporta koji se odnosi na šport na lokalnoj razini, piše portal emedjimurje.rtl.hr

Na radionici su sudjelovali članovi lokalnih športskih zajednica. Međimursku županiju predstavljao je dopredsjednik Zajednice sportskih udruga i saveza Mario Vukoja, a Grad Čakovec tajnik Zajednice sportskih udruga Čakovca Tomica Jakopec.

Središnji Državni ured za šport pokrenuo je otvoreno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o pokretanju procedure za izradu Nacrta prijedloga Nacionalnog programa sporta kao i prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za važeći Zakon o sportu u kojem trebaju djelovati svi dionici športa i imati mogućnost isticati svoje prijedloge. Sukladno Zakonu o sportu propisana je obveza donošenja Nacionalnog programa sporta koji donosi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade RH.

On predstavlja temeljni i strateški i programski dokument kojim se uređuje razvoj i unaprjeđenje sustava sporta u Hrvatskoj. Budući da se Nacionalni program donosi za razdoblje od osam godina, organizirane su radionice diljem Hrvatske na kojima će svi relevantni dionici sustava sporta aktivno sudjelovati. Kako je istaknuto na radionici u Samoboru cilj nacionlanog programa sporta mora biti isti kao i cilj kojeg je HOO naveo u svojem programu za razdoblje od 2014. do 2020.

To znači očuvanje autonomnosti sportskih zajednica u planiranju i praćenju razvoja sporta i sportske rekreacije na lokalnoj razini. Također i jačanje uloge u planiranju, razvoju i realizaciji javnih potreba sporta, a posebno u planiranju, izgradnji i korištenju sportske infrastrukture i građevina. Nadalje, smatra se kako upravo na lokalnoj razini treba mladima usaditi vrijednosti sporta i olimpizma.

Slično kao i na prethodnim radionicama preporučeno je određivanje fiksnog iznosa, odnosno postotka proračuna jedinica lokalnih samouprava koji bi se izdvajao za sport. Sudionicima radionice u Samoboru obratili su se i glavni tajnik HOO Josip Čop i pomoćnik glavnog tajnika za lokalni sport Siniša Krajač. Prije nego što Nacrt prijedloga Nacionalnog programa sporta ugleda svijetlo dana diljem zemlje bit će održano još nekoliko radionica.